Pomiary mas ziemnych, pomiary sytuacyjno - wysokościowe

Wykonujemy pomiary mas ziemnych, pomiary sytuacyjno - wysokościowe.

Nasze wybrane realizacje w tej kategorii:

  • KATOWICE ul. Ściegiennego - pomiar rzędnych terenu - inwestycja Dębowe Tarasy Faza I,
  • SOSNOWIEC ul. Jedności - obsługa robót ziemnych, obliczenia objętości mas ziemnych,
  • GLIWICE ul. Gaudiego - pomiar rzędnych terenu - inwestycja budowa hali magazynowej,
  • GLIWICE ul. Zygmuntowska - pomiar rzędnych terenu - inwestycja budowa centrum logistycznego,
  • CZĘSTOCHOWA Al. Wojska Polskiego - pomiar rzędnych terenu - inwestycja Galeria Jurajska,
  • MIKOŁÓW ul. Gliwicka - pomiar rzędnych terenu - inwestycja market budowlany Leroy Merlin,
  • SOSNOWIEC ul. Lenartowicza - pomiar kruszywa, obliczenie objętości,